Delo 19.sept.2011

V dnevnem časopisu Delo je bil objavljen članek z naslovom “Spletno orodje za logiste” ki govori o upravljanju s tveganj

 

Filed under: Članki, Varnost in tveganja

Finance 15.sep.2011

V častniku finance je bil objavljen članek z naslovom “Nad tveganja v oskrbovalnih verigah s katalogom fakultete za logistiko”.

 

Tveganja v oskrbovalnih verigah

Filed under: Članki, Varnost in tveganja

Spletni katalog tveganj v oskrbnih verigah

Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru se posvečajo tudi proučevanju tveganj v logistiki. Na podlagi raziskav so vzpostavili spletni katalog tveganj, ki ga lahko vsi uporabljamo brezplačno.

Učinkovito upravljanje s tveganji je v današnjem času gospodarske krize in vse pogostejših naravnih katastrof ključno za uspešno neprekinjeno poslovanje vsakega podjetja. Podjetja so soočena z notranjimi in zunanjimi vplivi, ki povzročajo negotovost glede zmožnosti doseganja njihovih ciljev. Rezultat te negotovosti je tveganje. Sposobnost prepoznavanja tveganj, njihovega ocenjevanja in posledično upravljanje v poslovnem svetu tako lahko pogosto pomenijo razliko med uspehom ali neuspehom podjetja.

V modelu za ocenjevanje tveganj, ki so ga razvili v Laboratoriju za informatiko Fakultete za logistiko UM, priporočajo za začetno zaznavo tveganj uporabo preprostih metod, kot so ankete, intervjuji in viharjenje možganov. Tako zaznana tveganja lahko v nadaljevanju opišemo in jih tudi upravljamo. V laboratoriju so prepričani, da je ta celoten proces dolgotrajen in žal velikokrat neučinkovit, zato so ustvarili katalog tveganj v oskrbnih verigah, ki lahko podjetjem služi kot opora pri začetnih fazah upravljanja tveganj. Katalog je prosto dostopen vsem preko spletnega naslova http://labinf.fl.uni-mb.si/risk-catalog/ . Vsebuje seznam do sedaj zaznanih tveganj, skupaj z njihovimi opisi in definicijami, vse to v skladu s trenutno veljavnimi standardi s področja upravljanja tveganj. Tako so posamezna tveganja opredeljena glede na njihov vpliv, obseg, vire logistike in podobno. Hkrati katalog dovoljuje prilagoditev vsaki posamezni organizaciji, saj vključuje smernice za dodatne opredelitve tveganj, ki so organizacijsko specifične. Kot rezultat izpolnjen in prilagojen katalog nudi izjemno vrednost organizaciji, ne samo kot pregled vseh groženj, temveč tudi kot pomoč za odločitve na področju upravljanja tveganj.

Sodelavci laboratorija so prepričani, da lahko takšen katalog živi in se izboljšuje samo s pomočjo vseh zainteresiranih s področja upravljanja tveganj in tistih vodilnih, ki bodo katalog pri delu uporabili. Zato so avtorji omogočili neomejen dostop širši javnosti. V zameno za uporabo želijo samo povratne informacije o tem, kako bi lahko model izboljšali, kaj o njem menijo uporabniki ter informacije o odkritih tveganjih v podjetjih, ki v katalog še niso vključena. V laboratoriju verjamejo, da lahko s časom katalog postane neprecenljiv vir ne samo za slovenska podjetja ali oskrbne verige, ki se lotevajo upravljanja tveganj, temveč tudi na mednarodni ravni, zato je katalog že od samega začetka nastajanja pisan v angleškem jeziku.
Za več informacij, predloge in mnenja so avtorji kataloga tveganj dosegljivi na naslovu SC.RiskCatalog@gmail.com.

Filed under: Splošno, Varnost in tveganja

Dnevi slovenske informatike 2011

V dnevih med 18. in 20. aprilom 2011 smo se študentje Laboratorija za informatiko Fakultete za logistiko udeležili konference “Dnevi slovenske informatike” (DSI), ki je potekala v kongresnem centru grand hotela Bernardin v Portorožu. Na konferenci smo predstavili svoje 4 prispevke:

 • Uporaba odprtokodnih in prostodostopnih programskih orodij – primer dobre prakse , Mirica Šafran, Mateja Škornik, Dejan Skok, Borut Jereb
 • Novi splet: Splet 3.0 in HTML5, Jalen Plut, Mateja Škornik
 • Vpeljava RFID tehnologije na Fakulteti za logistiko, Mateja Škornik, Tina Cvahte, Jalen Plut, Roman Gumzej
 • Zamenjava črtne kode z RFID tehnologijo pri optimizaciji strežbe v primeru množični, Dejan Skok, Tina Cvahte, Borut Jereb

Vodilna tema konference je bila ‘Nove razmere in priložnosti v informatiki kot posledica družbenih sprememb’.

Razpisane teme/sekcije konference so bile:

 • Poslovne aplikacije,
 • Poslovna inteligenca,
 • Menedžment poslovnih procesov,
 • Računalništvo v oblaku in SaaS,
 • Informacijska varnost in upravljanje tveganj,
 • Nove priložnosti e-poslovanja,
 • Vodenje projektov in upravljanje odnosov z izvajalci,
 • Upravljanje informatike,
 • Informatika v javnem sektorju,
 • Podpora poslovnemu odločanju in operacijske raziskave

Konferenco so otvorili častni gostje: rektor Univerze v Mariboru in predsednik programskega sveta DSI prof. dr. Ivan Rozman, predsednik SDI Niko Schlamberger in generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenija mag. Samo Hribar Milič.

V okviru konference je potekalo še:

 • podelitev nagrad SDI in nagrad za najboljši IKT projekt leta 2011,
 • tekmovanje za najboljši študentski projekt na področju informatike v letu 2011,
 • okrogla miza na temo Nove razmere v informatiki: ali so IT storitve v Sloveniji dovolj cenjene?,
 • tri delavnice (Poslovna vrednost rešitev v oblaku; Vizualizacija podatkov; Projektno vodenje v praksi),
 • plenarno predavanje z naslovom Generating Business Value from Social Networking and Enterprise 2.0,
 • vabljena predavanja tujih predavateljev.

Študentje laboratorija se najlepše zahvaljujemo predstojniku laboratorija doc.dr.Borut Jerebu, ki je poskrbel za prevoz in prijetno vzdušje, hkrati pa tudi Študentskemu svetu fakultete za logistiko, ki nam je omogočil, da smo se lahko udeležili konference in predstavili svoje prispevke.

Filed under: Konference, seminarji, delavnice

Sejem inštitutov in laboratorijev Univerze v Mariboru

Kljub vedno večji usmerjenosti inštitutov in laboratorijev Univerze v Mariboru k sodelovanju z gospodarstvom, se slednje v praksi še vedno ne odraža na povsem zadovoljivem nivoju. Da bi dvignili stopnjo prepoznavnosti dosežkov smo sodelovali na enodnevnem Sejmu inštitutov in laboratorijev Univerze v Mariboru, ki je potekal 17. januarja 2011 v atriju objekta G2 na FERI UM.

Sejem inštitutov in laboratorijev Univerze v Mariboru je bila spremljevalna aktivnost celotnega dogodka – Srečanje gospodarstvenikov in raziskovalcev, v okviru katerega so podelili tudi nagrade raziskovalnim skupinam in naj raziskovalcu Univerze v Mariboru po mnenju gospodarstva ter predstavili skrite podjetniške prvake projekta I3SME. V sproščenem okolju smo predstavili svoje delo, reference in si tako ‘razširili’  možnosti sodelovanja s podjetji iz gospodarstva.

Filed under: Konference, seminarji, delavnice

Srečno novo leto 2011 in vesele božične praznike

voscilnica

Filed under: Splošno

Knjiga ‘Programi za logistike’

V ponedeljek 13.12. 2010 smo v Laboratoriju za informatiko FL UM predstavili novo izdano knjige o uporabi odprtokodnih programskih rešitev za reševanje logističnih problemov. Naslov knjige je ‘Programi za logistike’ in je dostopna tudi na spletu.

Predstavljena je bila prva verzija, ki je v tiskani obliki. V upanju, da bo knjiga še živela, podajamo iniciativo vsem, ki želite prispevati kakšno poglavje, ali spremeniti, mogoče dodelati že katerega obstoječega , da pošljete svoje delo ali predloge na e-mail: programizalogistike@gmail.com.

Sledi še galerija slik iz dogodka predstavitve knjige.

Filed under: Splošno

Finance 240/2010

V dnevniku Finance je bil objavljen članek ‘Varovanje okolja v celotni oskrbovalni verigi’, katerega avtorja sta Matjaž Knez in Jalen Plut.

članek je dostopen tudi na spletu

Filed under: V medijih, Zelena logistika

2. mednarodna znanstvena konferenca

Na FKPV so 18. in 19. novembra 2010 organizirali 2. mednarodno znanstveno konferenco z naslovom Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010. Konference smo se udeležili tudi člani Laboratorija za informatiko. Mateja Škornik je predstavila referat Proces upravljanja informacijskih tveganj.

Druga mednarodna znanstvena konferenca že v naslovu “Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010″ nakazuje, da je šlo za srečanje raziskovalcev in strokovnjakov, ki so predstavili svoje dosežke in ugotovitve ter polemizirali na temo Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010. Konferenca je bila posvečena različnim vidikom soočanja s poslovnimi izzivi na globalni ravni, tako v javnem kot privatnem sektorju, s poudarkom na področjih ekonomije in komerciale, turistične dejavnosti in poslovne informatike. Konferenca je trajala dva dni. Po uvodnem plenarnem delu z vabljenimi referati je bilo izvedenih pet sekcij, zaključila pa se je s plenarnim delom, kjer so vodje posameznih sekcij predstavile najpomembnejše novosti in ugotovitve referentov.

Na konferenci se je predstavilo 84 referatov v petih sekcijah:
• Sodobne rešitve v poslovni informatiki in e-poslovanju;
• Trendi kakovosti v izobraževanju in management znanja;
• Turizem in izzivi trajnostnega razvoja;
• Aktualni vidiki podjetništva in trženja;
• Izzivi na področju financ, računovodstva in bančnega sektorja.

Povzetke referatov so objavili v Zborniku povzetkov, medtem ko so celotni referati predstavljeni na zgoščenki.

Filed under: Konference, seminarji, delavnice, Varnost in tveganja

Varnostni forum, 11, letnik VI/2010

Intervju z doc.dr. Borut Jereb v reviji varnostni forum:

Naslovnica - varnostni forum

Filed under: V medijih