Spletni katalog tveganj v oskrbnih verigah

Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru se posvečajo tudi proučevanju tveganj v logistiki. Na podlagi raziskav so vzpostavili spletni katalog tveganj, ki ga lahko vsi uporabljamo brezplačno.

Učinkovito upravljanje s tveganji je v današnjem času gospodarske krize in vse pogostejših naravnih katastrof ključno za uspešno neprekinjeno poslovanje vsakega podjetja. Podjetja so soočena z notranjimi in zunanjimi vplivi, ki povzročajo negotovost glede zmožnosti doseganja njihovih ciljev. Rezultat te negotovosti je tveganje. Sposobnost prepoznavanja tveganj, njihovega ocenjevanja in posledično upravljanje v poslovnem svetu tako lahko pogosto pomenijo razliko med uspehom ali neuspehom podjetja.

V modelu za ocenjevanje tveganj, ki so ga razvili v Laboratoriju za informatiko Fakultete za logistiko UM, priporočajo za začetno zaznavo tveganj uporabo preprostih metod, kot so ankete, intervjuji in viharjenje možganov. Tako zaznana tveganja lahko v nadaljevanju opišemo in jih tudi upravljamo. V laboratoriju so prepričani, da je ta celoten proces dolgotrajen in žal velikokrat neučinkovit, zato so ustvarili katalog tveganj v oskrbnih verigah, ki lahko podjetjem služi kot opora pri začetnih fazah upravljanja tveganj. Katalog je prosto dostopen vsem preko spletnega naslova http://labinf.fl.uni-mb.si/risk-catalog/ . Vsebuje seznam do sedaj zaznanih tveganj, skupaj z njihovimi opisi in definicijami, vse to v skladu s trenutno veljavnimi standardi s področja upravljanja tveganj. Tako so posamezna tveganja opredeljena glede na njihov vpliv, obseg, vire logistike in podobno. Hkrati katalog dovoljuje prilagoditev vsaki posamezni organizaciji, saj vključuje smernice za dodatne opredelitve tveganj, ki so organizacijsko specifične. Kot rezultat izpolnjen in prilagojen katalog nudi izjemno vrednost organizaciji, ne samo kot pregled vseh groženj, temveč tudi kot pomoč za odločitve na področju upravljanja tveganj.

Sodelavci laboratorija so prepričani, da lahko takšen katalog živi in se izboljšuje samo s pomočjo vseh zainteresiranih s področja upravljanja tveganj in tistih vodilnih, ki bodo katalog pri delu uporabili. Zato so avtorji omogočili neomejen dostop širši javnosti. V zameno za uporabo želijo samo povratne informacije o tem, kako bi lahko model izboljšali, kaj o njem menijo uporabniki ter informacije o odkritih tveganjih v podjetjih, ki v katalog še niso vključena. V laboratoriju verjamejo, da lahko s časom katalog postane neprecenljiv vir ne samo za slovenska podjetja ali oskrbne verige, ki se lotevajo upravljanja tveganj, temveč tudi na mednarodni ravni, zato je katalog že od samega začetka nastajanja pisan v angleškem jeziku.
Za več informacij, predloge in mnenja so avtorji kataloga tveganj dosegljivi na naslovu SC.RiskCatalog@gmail.com.

Filed under: Splošno, Varnost in tveganja
//

Pusti vtis/komentar