2. mednarodna znanstvena konferenca

Na FKPV so 18. in 19. novembra 2010 organizirali 2. mednarodno znanstveno konferenco z naslovom Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010. Konference smo se udeležili tudi člani Laboratorija za informatiko. Mateja Škornik je predstavila referat Proces upravljanja informacijskih tveganj.

Druga mednarodna znanstvena konferenca že v naslovu “Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010″ nakazuje, da je šlo za srečanje raziskovalcev in strokovnjakov, ki so predstavili svoje dosežke in ugotovitve ter polemizirali na temo Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010. Konferenca je bila posvečena različnim vidikom soočanja s poslovnimi izzivi na globalni ravni, tako v javnem kot privatnem sektorju, s poudarkom na področjih ekonomije in komerciale, turistične dejavnosti in poslovne informatike. Konferenca je trajala dva dni. Po uvodnem plenarnem delu z vabljenimi referati je bilo izvedenih pet sekcij, zaključila pa se je s plenarnim delom, kjer so vodje posameznih sekcij predstavile najpomembnejše novosti in ugotovitve referentov.

Na konferenci se je predstavilo 84 referatov v petih sekcijah:
• Sodobne rešitve v poslovni informatiki in e-poslovanju;
• Trendi kakovosti v izobraževanju in management znanja;
• Turizem in izzivi trajnostnega razvoja;
• Aktualni vidiki podjetništva in trženja;
• Izzivi na področju financ, računovodstva in bančnega sektorja.

Povzetke referatov so objavili v Zborniku povzetkov, medtem ko so celotni referati predstavljeni na zgoščenki.

Filed under: Konference, seminarji, delavnice, Varnost in tveganja
//

Pusti vtis/komentar