O laboratoriju

Laboratorij za informatiko deluje v okviru Fakultete za logistiko, Univerze v Mariboru.

Tako logistika, kakor informatika sta interdisciplinarni vedi, ki pokrivata praktično vsa poslovna področja. Laboratorij za informatiko dokazuje, da ni uspešne logistike brez uspešne informacijski podpore – v manjšem obsegu velja tudi obratno.

Osnovno raziskovalno področje je vpeljava IT tehnologije v logistične procese. Seveda pa se v laboratoriju lotevamo tudi mejnih področij.

Področja dela:

  • informacijska podpora logističnim in ostalim poslovnim procesom,
  • investicije v informacijsko tehnologijo in tveganja,
  • simulacije in simulacijski modeli,
  • odprtokodna programska orodja za reševanje logističnih problemov,
  • informacijska varnost,
  • informacijske arhitekture in
  • zelena logistika.

Podrobnejši opis področij dela

Knjiga - programi za logistike

Katalog tveganj

Comments are closed.